Skrivet av Mats Wiman

Är läkare onda?

Kanske inte, men man undrar ju.

Vi har väl alla den föreställningen att en läkare står eller vill stå i människornas tjänst och att han/hon har som innersta önskan att hjälpa människor att bli friska, förbli friska eller – ännu bättre – hjälpa dem att inte bli sjuka.
När man som diabetiker under 15 år upplevt hur sjukvården uppfyller denna höga och av alla officiellt omfattade målsättning blir man först förvirrad och undrande och gradvis vred över att de faktiska förhållandena där läkarna genom sin – som man upplever det – brist på empati, kompetens och engagemang inte verkar bry sig om huruvida deras behandling ger önskat resultat eller ej.
Att behndlingen av diabetes kostar 30-40 miljarder PER ÅR skulle möjligen(?) vara acceptabelt om den gav ett positivt resultat men det är ju det som den inte gör. Den enda undersökning som gjorts (Läkartidningen 1998) visade tvärtom att av nydiagnosticerade åldersdiabetiker hade inom 5 år 40 % dött.
Om så är borde man ju fråga sig om behandlingen inte borde ändras.
När så inte sker borde ju varje läkare – tycker man – som har med diabetesbehandling att göra säga sig: ”Det är något fel med vår behandling”.
Det gör emellertid inte läkarna. Kan då läkare vara goda eller är de rent av onda?

Speciellt onda verkar de vara när biverkningsfri behandling tillbakavisas som icke varande förenlig med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” trots att behandlingen bevisligen leder till det av alla önskade resultatet.
Är då läkarna onda, dumma eller fega? Dessa brutala frågor ställs inte bara av undertecknad. Historien är full av förhållanden där sådana frågor har varit relevanta att ställa.
Paradexemplet är den österrikiske läkaren Ignaz Semmelweis som under mitten av artonhundratalet med enkla metoder visade att läkare och sjukvårdsperonal som rörde sig mellan olika patientgrupper på ett sjukhus (i hans fall mellan obduktionsavdelningar och barnbördssalar) sänkte dödligheten hos barnaföderskor med 98 % FÖRUTSATT ATT de tvättade händerna mellan avdelningarna.
Denna bevisade effekt av åtgärden överbevisade mot all förmodan inte det medicinska etablissemanget (framförallt professorer och s.k. experter) utan det dröjde 40 år innan Semmelweis upptäckt accepterades och fick sin praktiska användning.
Precis detsamma utspelar sig för närvarande inför våra ögon när det gäller behandling av diabetes.

Man känner sedan 150 år till att:
a) Kolhydrater höjer blodsockret.
b) Det höjda blodsockret får bukspottkörteln att utsöndra inslulin.
c) Det utlösta insulinet blockerar förbränningen av fett.
d) Om cellerna har blivit resistenta mot att med insulinets hjälp förbränna sockret förblir sockret i blodet
permanent högt, d.v.s. sjukdomen Diabetes Typ 2(åldersdiabetes) inträder.

Intelligenta människor, inte nödvändigtvis läkare eller forskare, har då upptäckt en biverkningsfri metod som med framgång praktiserats av tusentals, kanske hundratusentals människor.
Metoden är enkel: Avlägsna eller minimera det som bygger högt blodsocker, d.v.s. kolhydrater, så uppstår inte diabetes och dessutom förbränns fettet, vikten minskas och den lägre vikten bibehålls utan större ansträngning.

Läkarnas reaktion: Man fortsätter med sina verkningslösa piller och förment livräddande insulinsprutor, väl medvetna om att metoden inte fungerar.
”Naturalförloppet” kallar man det, sjukvårdens kanske grymmaste begrepp!

Man predikar i själva verket detta ’hopplöshetens evangelium’ vilket man vet leder till neuropati, ev. amputation av fötter och ben, ev. sockerinducerad hjärt- eller hjärninfarkt (stroke) och ofta en förtida död.

Ger detta en bild av goda människor med hög ambition??
Knappast. En del kanske vill använda sin intelligens men vågar inte göra det eftersom de vet att det kan hota deras legitimation och därigenom deras inkomst, position och möjlighet till profitabla biinkomster och andra industrifinansierade förmåner.
Godhet och troheten mot yrkets höga målsättning förblir därför inte det dominerande intrycket av landets läkare. Tvärtom blir det bestående intrycket att patienten kommer i andra hand – systembetingat!

Är denna artikel ett angrepp på hela läkarkåren? JA, det är det och ett medvetet angrepp.
Varje yrkesgrupp, speciellt en med sådan hög status som läkarna, har ett ansvar för att hålla rent i sitt eget hus,
d.v.s. internt debattera och rätta de hemska resultat man producerar.
Överordnade myndigheter som socialstyrelse och socialminister gör det ju inte!!

Denna artikel är först publicerad på http://www.FriskaDiabetiker.se
Som Nr 2 efter artikeln ”Är läkare dumma?”

Mats J C Wiman
Frisk diabetiker
Mats@FriskaDiabetiker,se
0478-1011

19 kommentarer

 1. Annika Dahlqvist

  De senaste åren har jag diskuterat en del med olika läkare, både om kosten och om övermedikaliseringen av befolkningen. En skrämmande sak som jag har noterat är att unga läkare ofta är mycket stöddiga besserwissrar. Inte en antydan till ödmjukhet inför vad vi vet eller ej. Det har fått mig att undra om det är stöddiga besserwissrar som söker till läkarprogammet eller om läkarutbildningen formar stöddiga besserwissrar. Troligen är det en kombination av faktorerna.

 2. dumhet

  ”Är läkare onda?”
  ”sänkte dödligheten hos barnaföderskor med 98 % FÖRUTSATT ATT de tvättade händerna mellan avdelningarna.
  Denna bevisade effekt av åtgärden överbevisade mot all förmodan inte det medicinska etablissemanget (framförallt professorer och s.k. experter) utan det dröjde 40 år innan Semmelweis upptäckt accepterades och fick sin praktiska användning. Precis detsamma utspelar sig för närvarande inför våra ögon när det gäller behandling av diabetes.”
  Hitorien upprepas än en gång nu är det du som blundar.

  Magsäcksoperation kan leda till bättre bakterier
  Publicerat: kl 06:02 , Vetenskap & miljö
  Vid en magsäcksoperation för att åtgärda övervikt sker även en förändring av bakteriefloran i tarmen, som i sig kan leda till en viktminskning. Det här visar studier på möss. Kanske kan den här effekten i framtiden utnyttjas för sig för att behandla övervikt, utan att man behöver göra själva operationen.

  Det handlar om så kallad gastrisk bypass, det är en typ av kirurgiskt ingrepp som används för att hjälpa personer med svår fetma som inte har lyckats gå ner i vikt på annat sätt.

  Operationen fungerar genom att den förminskar magsäcken och kopplar bort en del av tarmen. Det gör att det inte går att äta så mycket i taget, och näringsupptaget från maten minskar också. Men man har sett att effekterna av den här kirurgin ibland kommer så snabbt att det måste vara nåt mer som händer, och nu verkar det alltså tydligt att den ändrade tarmfloran är inblandad.

  – Det som är nytt i den här studien är att man på något sätt direkt påvisar att den förändrade tarmfloran kan bidra till de förbättrade funktionerna man kan se efter överviktskirurgi. Det är väldigt tydliga metabola effekter som inte är kopplade till själva kirurgin eller viktnedgången. Nu har man i den här studien och i andra studier kunnat se både hos möss och människor att tarmfloran är kraftigt förändrad, säger Fredrik Bäckhet professor i molekylärmedicin på Sahlgrenska akademien.

  Forskarna i studien kunde se att möss som de inte hade magsäcksopererat kunde gå ner i vikt om de fick tarmbakterier från möss som hade fått en operation. Och här ser forskarna en möjlighet att i framtiden ändra överviktiga människors bakterieflora få dem att gå ner i vikt, det utan att behöva ta till en så drastisk åtgärd som en magsäcksoperation.

  Referens:
  Alice P. Liou et al ”Conserved Shifts in the Gut Microbiota Due to Gastric Bypass Reduce Host Weight and Adiposity” Sci Transl Med 27 March 2013:Vol. 5, Issue 178, p. 178ra41, Science Transl. Med. DOI: 10.1126/scitranslmed.3005687

 3. dumhet

  Ondska kan vara dumhet.
  Den som inger begriper tror sig begripa alt och förstår inte hur lite han kan.
  Det finns ting som är oändliga: Universum och männsklig dumhet, och när det gäller universum så är jag ändå inte helt säker.
  Albert Einstein

 4. Kikki Sandström Inspiratör o Coach

  Jag tror inte att läkare är varken onda eller dumma. Jag tror inte att unga läkare är besserwissers heller som Annika Dahlquist skriver. Jag vet däremot att allt inom sjukvården ska vara evidensbaserat och att vårdapparaten är trög och det tar tid för den att ta till sig ny forskning. Sen, om enstaka läkare köper det nya som fungerar, som t.ex. lchf-kost, då får de ibland ett rent h-vete. Se bara på Annika Dahlqvist som kommenterat här ovan. Långt ifrån alla läkare är beredda att gå den striden…

 5. dumhet

  Tarmfloran orsakar diabetes och fetma.
  Semmelweis tittade i mikroskop dagens forskare tittar i PCR (DNA).
  Forskarna säger att här har vi orsaken till diabetes, våra analyser med PCR visar det, och så blundar dom andra.
  Först så visste läkarna inte vad bakterier var, nu vet läkarna inte om bakteriell biofilm och dom vet inte als om hur bakterier kan kan ge diabetes, då blundar dom.
  Hur en kronisk bakterieinfektion orsakar diabetes är så komplicerat att jag inte tänker försöka förklara det.
  Det är tarmfloran som orsakar diabetes, när du har fått diabetes så tål du inte kolhydrater.

  Alt är nu klarlagt i forskningen, men många vill inte ta till sig fakta.

 6. dumhet

  ”Är läkare onda?”
  Är LCHF onda?

  Det är bara att titta i PCR analysen så ser du magbakteierna som orsakar diabetes, vem är ond och vad är ondska.
  Flera läkare ignorerar LCHF vid diabetes, flera LCHFare ignorerar tarmfloratransplantation som kan bota.
  Dom flesta är dumma och förstår inte att dom har fel, feghet och ondskan finns bland dom som vet men inte säger något.

 7. dumhet

  Insulinhypotesen är felaktig, alla kan se det.
  Är det dumhet eller ondska som gör att dom inte erkänner att teorin är felaktig.

 8. dumhet

  Mats ondska är att bara se på när folk dör utan att säga ett ord.
  Du vet att insulinhypotesen är felaktig, men du är tyst.
  Dom som inte blir friska av LCHF lämnas att dö, dom får absolut inte botas med en tarmfloratransplantation.

  Att tiga är en sak men att aktivt motarbeta en bot för diabetiker är mordförsök.

 9. ondska

  Mats ondska är att medvetet ljuga för att göra pengar på bloggar, när man vet att vissa skadas av lögnerna.
  Läkare ljuger om insulinhypotesen för att berika sig själva.
  Det som ren ondska är att dom aktivt motarbetar en bot av diabetes.
  Forskarna har botat diabetiker med en tarmfloratransplantation, kostläkarna är rent onda för dom tänker försöka stoppa det.

  LCHF har blivit en ond sekt.

  • auto insureance in Alaska

   Marek napsal:Já mám moc rád knihy s tématem Lone Wolfa. Jenže mě chybí gamebooky Fighting Fantasy od Steva Jacksona a Iana Livingstona který v češtině nevyšly. U nás jich vyšlo 39 plus 4 díly magie ale v zahraničí ještě víc. Všechny gamebookový série podle mě nejsou kvalitní ale Lone Wolf a Fighting Fantasy jsou fakt super!!!

 10. ondska

  Det är en allmän kunskap att dålig munhälsa orsakar hjärtsjukdom, munbakterierna kan vandra ner till hjärtat.
  Läkare som som ljuger och påstår att socker skadar hjärtat, och tiger om att patienterna ska gå till tandläkaren har aktivt förkortat andras liv.
  LCHF har blivit en ond sekt

 11. ondska

  Ren girighet driver nu LCHF debatten, pengar ska göras på bloggar.
  Insulinhypotesen är felaktig men dom bryr sig inte om det för insulinhypotesen är lönsam.
  Två mycket onda läkare finns, pengar och prestige går före medborgarnas hälsa.

  ”En skrämmande sak som jag har noterat är att unga läkare ofta är mycket stöddiga besserwissrar. Inte en antydan till ödmjukhet inför vad vi vet eller ej.”
  Läkare som har något år kvar till pensionen ljuger rakt av, kommer sanningen fram innan pensionen så är personen arbetslös sista året.
  Ondska finns i goda människor, så hemsk är människan.

  • Mats jJ C Wiman

   Hej ‘dumhet’. Du säger så intressanta saker att jaggärna skulle vilja tala med dig.
   Kan du ringa mig 0478-10111 eller kan jag ringa dig (spårbart/’icke spårbart nummer)?

   Mats

   • hemlig

    jag är inte offentlig för då kommer kostläkarna och LCHF bloggarna att bokstavligt mörda mig för dom bryr sig bara om pengar och inte om folks hälsa.

    Dom mördar folk redan indirekt dom ljuger och säger att socker orsakar hjärtsjukdom när det ofta är munbakterier som vandrar ner till hjärtat och orsakar sjukdomen.

    Läs forskarnas studier så får du information.

    • Mats Wiman

     Det befängda påståendet att ”kostläkare” och LCHF-bloggare ”bara bryr sig om pengar och inte folks hälsa” får du allt lov att belägga med bevis ur verkligheten.
     Jag och de flesta av oss tjänar inte ett öre på vårt bloggande,

     Dogmatiska ‘bajsfanatiker’ borde läsa Kostdoktorns betraktelse:
     http://www.kostdoktorn.se/honan-agget-och-bajset2

     Det statistiska sambandet behöver ju – som så ofta – inte innebära ett orsakssamband.
     Det finns ju dock mellan intaget av kolhydrater och D2.

     Mvh

     Mats Wiman

     • hemlig

      Kostdoktorn ljuger rakt av för att göra pengar på sin blogg hur kan du vara så lättlurad
      Alla forskare vet att det är tarmbakterierna som orsakar diabetesen, inte kosten.
      Med dålig kost kan man få dåliga tarmbakterier och då orsakar dom dåliga tarmbakterierna diabetes.

      Doc är totalt inkompetent, och extremt girig han är hänsynslös.
      Läs forskningen tarmfloran kan direkt ge oss diabetes.
      Doc är ensam om sin fantasiteori om http://www.kostdoktorn.se/honan-agget-och-bajset2
      Ingen forskare tror på såna fantasier.

 12. Lionel

  Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing
  through many of the posts I realized it’s new to
  me. Anyways, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be book-marking
  it and checking back frequently!

Skriv ett svar till Tawny Avbryt svar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Skrivet av Mats Wiman

Kostråden-dödar-typ2-diabetiker – långsamt

Ni kanske också lagt märke till den utmärkta webbsidan NOSUGARADDED.SE med pregnanta och pålästa avslöjanden och påpekanden om den bedrägliga värld vi lever i. Speciellt klarspråkad är Lars Lindbloms inlägg med rubriken som ovan: ”http://nosugaradded.se/kostraden-dodar-typ2-diabetiker-langsamt” Jag har hittills bara kunnat instämma i det som sägs på sidan. BRAVO! Mats

Skrivet av Mats Wiman

Okunniga läkare och professorer har inte en susning

Ralf Sundberg och Tore Scherstén har i Läkartidningen skrivit en mycket insiktsfull och manande artikel som kan lugna oss diabetiker som förbättrar vår hälsa genom att tillämpa strikt LCHF där ju fett, enkannerligen mättat fett, spelar en stor roll. Jag lugnades redan 2008 genom Uffe Ravnskovs bok ”Fett och kolesterol är hälsosamt” och den här.. Läs hela inlägget.

Skrivet av Mats Wiman

Minska insulindosen farligt?

Det otroliga har hänt: En professor, tillika ordförande i Barndiabetesfonden reagerade på följande insändare av Erik Lindquist i Kramfors i Tidningen Ångemanland (www.allehanda.se): http://www.allehanda.se/opinion/insandare/ifragasatter-landstingets-kostrad-till-diabetiker med följande inlägg: http://www.allehanda.se/opinion/debatt/att-minska-insulindoserna-kan-bli-livsfarligt och fick berättigad kritik för sin kunksapnivå av en annan insändare: http://www.allehanda.se/opinion/insandare/skrammande-daligt-insatt samt ett relevant påpekande: www.allehanda.se/opinion/insandare/positivt-for-alla-att-minska-blodsockersvangningarna med ännu en replik av Erik Lindquist: http://www.allehanda.se/opinion/insandare/lagt-intresse-for-kostens-betydelse Kostdoktorn fick.. Läs hela inlägget.

Skrivet av Mats Wiman

Halleluja! Äntligen glass för diabetiker!

Som jag redan nämnt tidigare (http://friskadiabetiker.se/?s=synder ) har jag hittat en perfekt avslutning på dagens intagande av livsmedel, nämligen Alvestaglass ”sockerfria glass”: VANILJ Ingredienser: Vatten, Fyllnadsmedel (polydextrose), Grädde (laktosfri), Äggula, Cocosfett, Naturlig Vaniljarom, Mjölkpulver (laktosfritt), Stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl,guarkärnmjöl), Emulgering (Veg Mono- och diglycerider, karragenan), Bourbon Madagaskar Vaniljstång, Sötningsmedel (steviolglykosider) Allergiinformation: Produkten innehåller ägg och mjölk (laktosfri)… Läs hela inlägget.

Skrivet av Mats Wiman

Halleluja! Äntligen bröd för diabetiker.

Jag har nu i 6 år avstått från alla sorters bröd då jag vet att spannmål i alla former ger höjt blodsocker och därmed arbetar mot min hälsa och ger mig ett långtidssocker som gör mig till sjuk diabetiker istället för frisk. Att helt avstå från bröd är det svåraste av alla avståenden. Hela mitt.. Läs hela inlägget.

Skrivet av Mats Wiman

Hur många miljoner kan landstingen spara med LCHF?

Min gode vän Erik Lindquist i mitt gamla landsting Västernorrland har lyckat med konststycket att få en relevant insändare införd i gammelmedia (tidningen Ångermanland/Allehanda): http://www.allehanda.se/opinion/insandare/ifragasatter-landstingets-kostrad-till-diabetiker För den late/jäktade/bekväme ser den ut så här: INSÄNDARE i Tidningen Ångermanland (TÅ) ——————————————————————————————————- Öppet brev till landstingsledningen: Landstinget köper årligen in insulin till kolhydratintoleranta (diabetiker) i länet för 36.. Läs hela inlägget.