Kategori: 1. Sjukdomshistorik

Okunniga läkare och professorer har inte en susning

Ralf Sundberg och Tore Scherstén har i Läkartidningen skrivit en mycket insiktsfull och manande artikel som kan lugna oss diabetiker som förbättrar vår hälsa genom att tillämpa strikt LCHF där ju fett, enkannerligen mättat fett, spelar en stor roll.
Jag lugnades redan 2008 genom Uffe Ravnskovs bok ”Fett och kolesterol är hälsosamt” och den här artikeln avrättar också effektivt myten om det mättade fettets farlighet:

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/08/Viktigt-att-receptskrivandet-blir-ratt-aven-nar-det-galler-kosten/

Det är som sägs i artikeln helt obegripligt att det fortfarande finns professorer som förnekar det mättade fettets överlägsenhet. Artikeln sprider ljus över detta faktiska elände.

Stort Tack till de båda kunniga!

Diabetesvården: Systematisk desinformation

Med anledning av mitt inlägg ”Det är kolhydrater, stupid!” drabbas jag åter av den hemska insikten:

Sjukvården förtiger sanningen om vad som förorsakar diabetes: Ett övermått av kolhydrater.
Svårare är inte sambandet – en femteklasssare listar ut det själv – en professor klarar det inte.

Vad ”övermått” innebär beror på ett antal faktorer:

Disposition för diabetes Typ 2/sockersjuka, dvs individens nedärvda disposition (diabetes i släkten?).

Graden och längden av bukspottkörtel-förslitning, dvs hur mycket den insulinproducerande bukspottkörteln har fått anstränga sig för att sänka blodsockret vid den våldsamma anhopningen av kolhydrater hos den kost som rekommenderas av våra svekfulla myndigheter Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.

När jag var en vanlig dum, oinformerad, desinformerad, beljugen matglad allätare fick min bukspottkörtel slita hårt för att parera min kolhydrat-laddade älsklingsmat rostat bröd (gärna med KOO-marmelad), baguette, Falu rågrut, digestives (gärna med KOO-marmelad), mosad potatis, vitt ris,pizza, pasta, havregryn, päron, clementiner, bananer och potatischips samt alla sorters choklad.
Den (bukspottkörteln) är numera så slutkörd att jag idag inte kan äta mer än 5 gram kolhydrater per dag. Gör jag det åker fasteblod-sockret upp och på sikt mitt långtidssocker HbA1c.

Dessa mekanismer är välkända och väldokumenterade i hundratusentalet fall, bl.a. av den numera tyvärr borgångne Barry Groves som ätit LCHF sedan 1963 (akronymen LCHF lärde han först känna för c:a 2 år sedan genom undertecknad och Sten Sture Skaldemann).

Trots detta fortsätter sjukvården att behandla diabetes med en pillercocktail som bara gör oss sjukare (kolesterol-labvärdesänkande statiner, blodtrycksänkande piller och ‘blodsockersänkande’ Metformin.
Man talar om det goda med att sänka sin vikt (som om den skulle förorsaka diabetes, när den i själva verket förorsakas av samma sak som diabetes, nämligen ett överskott av kolhydrater).
Detta är inget mindre än systematisk desinformation eller snarare: BEDRÄGERI.

Den dag kommer (ganska snart) då de ansvariga i Socialstyrelsen och i det direkt lögnaktiga Livsmedelsverket kommer
att får stå till svars för att detta ansvarslösa och grymma bedrägeri har fått pågå så länge – med hundratusentals i förtid döda (lidande, blinda, amputerade, dementa, livshoppförlorande).

Försvara den förda politiken – om ni törs och kan.

Mats J C Wiman
Frisk Diabetiker

WHO är lika okunnigt som en dietist

WHO:
”Type 2 diabetes (formerly called non-insulin-dependent or adult-onset diabetes) is caused by the body’s ineffective use of insulin. It often results from excess body weight and physical inactivity.”
=
”Diabetes Typ2 (tidigare kallad icke-insulin-beroende eller åldersdiabetes) orsakas av kroppens ineffektiva användning av insulin. Den är ofta en följd av övervikt och fysisk inaktivitet.” FEL: Såväl övervikt som diabetes förorsakas båda av ett överskott av kolhydrater!!

Ovanstående typ av felaktiga slutledningar vimlar det av i debatten. Inte så sällan kan man höra medicine professorer uttala liknande stolligheter: ”Bukfetma utgör en riskfaktor för diabetes”. FEL: Bukfetma och diabetes förorsakas av ett överskott av kolhydrater

WHO:s, dietistens och professorns uttalande är lika intelligenta som att hävda att ”Lungcancer är en följd av gula fingrar” eller att en uppåtgående konjunktur är en följd av kortare kjollängd.

Medidicinsk utbildning verkar snarare blockera än stimulera logiskt tänkande.

Det är kolhydrater, stupid!!

Det är inte sockret!!

LCHF vinner terräng och dinosaurierna får det svårare och svårare när de försöker marginalisera LCHF.
Ändå tycker jag att det hela går för långsamt.
En huvudorsak är den begreppsförvirring som lögnaktighet, ignorans, omedvetenhet och helt enkelt slentrian skapat:

”Vi måste se upp med sockret”

”Ja men jag äter ju inte socker”. Saken är klar: ”Jag behöver inte göra något. Livet leker!” (och bukspottkörteln fungerar).

”Jag älskar bröd, pasta, potatis, ris, öl och läsk och behöver väl inte ändra mitt liv.”

Jag var den här personen för 10 år sedan för jag begrep inte att kolhydrater blir till socker när matsmältningen är färdig.
På så sätt slet jag ut min inslulinproducerande bukspottkörtel, gick upp i vikt och fick diagnosen Diabetes Typ 2 1998.
Tack vare Annika Dahlqvist, Lars_Erik Litsfelt, Uffe Ravnskov m.fl. lyckades jag 2008 befria mig ur dödens/vårdens käftar och börja leva ett friskt medicinfritt liv med ett lågt och jämt blodsocker tack vare att jag begrep att minimering av kolhydrater är hemligheten.
Kolhydrater behöver man nämligen inte, som många i sin okunnighet tror

Så, alla LCHF-vänner: Sluta tala om socker, börja tala om kolhydrater så att fler fattar galoppen, går ner i vikt, mår bättre och inte blir diabetiker!

Är läkare dumma? Kanske inte men man undrar ju.

Läkare är enligt flera opinionsundersökningar ett av landets mest respekterade yrken.
De som kanske framkallar denna vördsamma åsikt är sannolikt de läkaryrkets matadorer som framträder i TV och berättar om banbrytande medicinska upptäckter, om svåra och farliga operationer och transplantationer. Ofta rör det sig om propaganda- och egotrippinslag av typen ”Nu är vi en lösning på cancerns gåta på spåren” eller ”Snart kan vi bota diabetes”.
Status och imagevinster eftersträvas och uppnås också genom spektakulära kirurgprestationer där liv och lem och livskvalitet räddas. Man låter sig även berömma genom att operera bort livskraftiga välfungerande organ som mage och tarmar för att kunna presentera den kortsiktiga vinsten viktnedgång och lindring av diabetes (där de långsiktiga negativa följderna förtigs).
Läkarnas aura kommer med säkerhet att försvinna när offren för detta skamliga ingrepp (Gastric Bypass-GBP) kommer att vittna (redan nu många fall) om hur de berövats sina liv genom ansvarslösa och egotrippade läkares försorg. När dessutom de flesta av patienterna lurats tro att ”den enda lösningen” på deras fetmaproblem är GBP medan en LCHF-behandling förtigs, närmar sig läkarnas beteende den kriminelles. Det innebär också ett klart lagbrott enligt Patientsäkerhetslagen.
Läkaren har i många fall genom sjukvårdens hierarkiska struktur avhänt sig förmågan att tänka själv. Det är ju nämligen i denna hierarki ofta förbundet med stora risker att tänka och handla själv – ”Man kan ju förlora legitimationen”.
Ett exempel på sådant fåraktigt beteende är att man följer ordern att med ett blodfettvärde över X så skall (om värdet består) patienten äta statiner livet ut (oavsett ålder), även om man tillhör den växande skara läkare och forskare som inte bara tvivlar på ordern utan rent av är övertygade om statinernas skadlighet.
Läkaren är här inte dum utan tvingas av en fundamentalistisk organisation att lyda – oavsett.
Ett annat exempel på fåraktigt (och brottsligt) beteende är att inte informera patienten om alternativa metoder. Här kan man verkligen tala om renodlead dumhet, i och för sig orsakad av brister i grundutbildning (7 dagar på 7 år) och vidareutbildning (ofta ingen). Dumhet hos en så högavlönad och socialt så högt positionerad yrkesgrupp som en leg. läkare måste ju anses föreligga när läkare ofta ligger flera steg under välinformerade patienter i kunskapsnivå. (Intelligenta läkare medger t.o.m. detta själva).

En femteklassare förstår logiken i följande resonemang:
”Om ett livsmedel förorsakar en viss sjukdom, vad bör man då rekommendera för åtgärd för att häva sjukdomen?

a) Äta mer av det skadliga livsmedlet
b) Äta mindre eller så lite som möjligt av det skadliga livsmedlet
c) Inte ändra matvanor och istället försöka medicinera bort sjukdomen.
Femteklassaren stryker snabbt alternativ a och c.

Läkaren väljer c utan att blinka.

Socialstyrelse, livsmedelsverk, diabetessjuksköterskor och dietister sluter helt upp bakom läkarens val.

Hur vill du själv definiera dumhet?

”Sverige har världens bästa sjukvård” ??

Mats J C Wiman
www.FriskaDiabetiker.se

Välkommen till friskadiabetiker.se


Den här bloggen har jag skapat för oss som kan kalla oss friska diabetiker OCH alla som är intresserade av/nyfikna på diabetes. En frisk diabetiker definierar sjukvården som en diabetiker med ett långtidsblodsocker (HbA1c) till under 6 % (52 mmol/mol) eller 5,4 (46 mmol/mol), i mitt eget fall 4,9/41) genom att låta bli att äta kolhydrater och istället äta mycket fett, dvs. LCHF (Jag vet ingen annan medicinfri metod). Min tanke är att man ska kunna berätta om sin sjukdomshistoria, sitt val av kost, sina andra åtgärder (motion, sömn, yoga o.likn.) om böcker och bra informationskällor för den kunskaps-sökande, samt hur att hantera den sociala sidan av kosten (”Äsch, EN tårtbit av min nygjorda tårta kan du väl ta”)

Jag berättar om min egen sjukdomshistoria nedan.
Mats Wiman
Frisk diabetiker
info@friskadiabetiker.se alt. LCHF@MatsWiman.se
Tel 0478-10111 * Fax 0478-10199 * Mobil 070-5769797
Tanken är också att alla som intresserar sig för diabetes och dess botande ska dra nytta av den information som dyker upp på bloggen och att de även ska kunna lämna egna bidrag genom att ställa frågor elle lämna kommentarer.

OBS !
Du kan själv göra inlägg under egen rubrik.(Startsidan: SKRIV ETT EGET INLÄGG).
Alla inlägg kan kommenteras (med iakttagande av näthut)

Min egen sjukdomshistoria

1998 fick jag diagnosen åldersdiabetes / diabetes mellitus / diabetes Typ2. Därefter fick jag genomlida
den parodi på vård som svensk diabetesvård erbjuder sina intet ont anande patienter.
Många (t.o.m. inom sjukvården) vet inte att diabetes innebär att en människa inte kan hantera kolhydrater.
Oförmågan medför att blodsockret höjs och förblir högt = Diabetes Typ 2.
Socker i blodet är skadligt för många av kroppens celler och bidrar också till att inflammationer uppstår och förvärras.
Kända följder är neuropati (nervskador), makulär degeneration (förstöring av ögonbottnens blodkärl),
skapande av och losskoppling av blodplättaggregat (blodproppar), vilka kan förosoraka hjärt- eller hjärninfarkt (stroke), samt skador på mäns genitalieblodkärl (medför impotens).

Sjukvårdens råd var: ”Ät den mat som gör er sjuka”
Ingen sa så ordagrant, men det är den logiska och faktiska konsekvensen av de råd som ges.
”Tallriksmodellen” med sina 50-60 energi% kolhydrater innebär för en diabetiker en överbelastning av
den insulinproducerande bukspottkörteln.

Om kroppens celler inte tar emot insulinets hjälp med att förbränna det socker som kolhydraterna
omvandlats till stiger blodsockret till nivåer som vållar snabb död om inte åtgärder vidtas. Denna
sockersjuka får då de ovan nämnda skadliga följderna, där de mest dramatiska är hjärtinfarktoch hjärninfarkt (stroke) vilket i många fall leder till en förtida död.

De råd som gavs var: ”Du kan äta vad du vill men du bör gå ner i vikt !” (Hur det skulle åstadkommas hade man inget svar på)
Om man utgår från att vården inte önskar patienterna en förtida död, återstår inget annat (enligt den
okunniga vården) än att patienten får insulinsprutor för att hjälpa till att förbränna sockret.
Samtidigt blockerar insulinet förbränningen av fett vilket medför viktökning.
Dessutom förskrevs automatiskt kolesterolsänkande medicin (statiner) blodtrycks-sänkande mediciner.
Pillerkarusellen avrundades med Metformin  eller andra alternativ (t.ex. Avandamed), vilka påstås öka cellernas förmåga att ta emot insulinet.

Att det finns en åtgärd som är överlägsen alla mediciner förtegs.

Tack vare frimodiga och kunniga oberoende forskare som Annika Dahlqvist, Uffe Ravnskov, Lars Erik Litsfeldt och Sten Sture Skaldeman kunde jag vrida mig loss ur den sjuka sjukvårdens dödliga käftar och bli frisk, slank och välmående genom att äta en kolhydratfattig kost (LCHF – LowCarbHighFat)

Start: 2 januari 2008 med LC, april HF samt kg 15 lättare (97-82 kg, idag: 82 kg), i maj slängde(återlämnade) jag  alla mediciner (statiner, blodtryckssänkare samt Metformin) och upplevde välmående och styrketillväxt.

>>>Sommaren 2010 intervjuades jag av Kostdoktorn Andreas Eenfeldt:

2010 i oktober förklarade sjukvården mig vara ”icke-diabetiker” vilket egentligen är en feldiagnos. Jag är lika mycket diabetiker som en nykter alkoholist är alkoholist.

Andra artiklar om diabetesvården och våra sjuka kostråd:
www.Kostdemokrati.se/matswiman

OBS! Jag har registrerat ‘www.HealthyDiabetics.se’ men den är ännu inte operativ. Återkommer!

NB! I have registered ‘www.HealthyDiabetics.se’ but it’s not yet operative. I’ll revert!